Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

V našom internetovom obchode môžete nakupovať bez registrácie. Aby sme Vám však mohli ponúknuť kvalitné služby a dodať objednaný tovar, potrebujeme poznať Vaše osobné dáta. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle platnej legislatívy. My sa ňou pri používaní Vašich údajov riadime, chránime ich pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné údaje, ani informácie o Vašich nákupoch.

Vyplnením a odoslaním objednávky v našom obchode dávate súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch podľa nižšie uvedených podmienok.

Pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

Súkromné osoby:
- meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre),
- Vaša emailová adresa (slúži na komunikáciu s Vami),
- voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu, ako je fakturačná),
- telefónne číslo (pre promptnejší kontakt s Vami),
- číslo Vášho bankového účtu v tvare IBAN, z ktorého zaplatíte zálohovú faktúru.

Firmy a podnikatelia:
- obchodný názov a presnú fakturačnú adresu,
- IČO, DIČ, resp. IČ DPH,
- meno a priezvisko kontaktnej osoby
- Vaša emailová adresa (slúži na komunikáciu s Vami),
- voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu, ako je fakturačná),
- telefónne číslo (pre promptnejší kontakt s Vami),
- číslo Vášho bankového účtu v tvare IBAN, z ktorého zaplatíte zálohovú faktúru.

Spôsob objednávania tovaru, vybavovania a dodania objednávky

Pri listovaní online katalógu ponúkaných produktov si kliknutím myšou na obrázok košíka vkladáte vybraný tovar do Vášho nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní.

Po Vašom potvrdení objednávky obdržíte e-mailom spätné potvrdenie o prijatí objednávky na emailovú adresu, ktorú ste uviedli. V potvrdení bude vyčíslená celková suma na úhradu vrátane poštovného a balného.

Vašu objednávku si u Vás následne overíme aj telefonicky a do 48 hodín od prijatia objednávky Vám zašleme zálohovú faktúru. Po jej plnej úhrade na náš účet zadáme do výroby Vami objednané produkty. Keďže sa prevažne jedná o ručnú prácu, lehota na odoslanie tovaru je štandardne 14 – 21 dní odo dňa Vašej úhrady zálohovej faktúry.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a sú uvádzané vrátane DPH. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru bude pripočítané poštovné.

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame službami Slovenskej pošty, a. s. alebo prepravného kuriéra formou balíkovej zásielky. O odoslaní balíka Vás budeme informovať e-mailom a/alebo telefonicky.

Spôsob platby

Prevodný príkaz alebo vklad na náš bankový účet na základe vystavenej zálohovej faktúry.

Poštovné a iné poplatky

Pri objednávke DO 500 EUR vrámci doručovacej adresy na území Slovenskej republiky účtujeme jednorazový poplatok za poštovné a balné vo výške 10 EUR.

Pri objednávke NAD 500 EUR vrámci doručovacej adresy na území Slovenskej republiky je poštovné a balné ZDARMA.

Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame a o jeho výške Vás budeme vopred informovať.

Povinnosti predávajúceho

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Zodpovedáme za:

  • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v momente odoslania objednávky.
  • tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
  • tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa.
  • poškodenie zásielky zavinené poštou.
  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

  • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
  • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám ich bezodkladne oznámiť a vhodnou formou zdokladovať.

Reklamácia tovaru

Záručná doba na tovar zakúpený v našom internetovom obchode na základe občianskoprávnych vzťahov je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar po dohode s nami zašlite, prosím, na adresu sídla spoločnosti. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s prípadným návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením.